top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „DAFINI “, наричан за кратко ТЪРГОВЕЦ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.dafinibg.com                                          

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.dafinibg.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. „DAFINI ”се отнася сериозно към опазването на вашите лични данни.      

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dafinibg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата ни линия.                                                                                                                          

След кликане на бутона КУПЕТЕ СЕГА, потребителите се съгласяват да закупят стоките. Ако са изпълнени условията на плащане, това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че поръчката е приета, готова за изпълнение.                                                                                                                     

„DAFINI “,  си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. Клиентът е уведомен чрез изпращане на съобщение  на електронен адрес или на посочен от него телефонен номер.

„DAFINI “, не носи отговорност при неправилно попълнени лични данни.

Работим с куриерска фирма Лео Експрес, защото имаме договор с тях, според който нашите клиенти получават 20% отстъпка от доставката. Доставката е за сметка на купувача. Куриерската фирма определя таксата за доставка, в зависимост от обема и теглото на пратката. Клиентът има право на преглед преди да заплати стоката си. В случай на дефект се прави протокол между "DAFINI" и куриерска фирма "Лео Експрес" и стоката към клиента се възстановява. В случай на дефект без направен преглед и протокол преди заплащане на стоката "DAFINI" не носи отговорност.

ОТКАЗ И РЕКЛАМАЦИЯ 

Клиентът има право на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. сключване на договора – при договор за услуги; 2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или: а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока; b) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част; c) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока. В случай на чл. 9.8.1.4. относно правото на клиента на отказ от договора, той/тя ще поеме разходите за таксата за доставка на върнатите продукти,която може да варира в зависимост от броя, размера и/или теглото на върнатите продукти. Клиентът има възможност едновременно да избере продукти от една или повече поръчки за връщане (тези в рамките на максималния срок от 14 дни). Клиентът има задължението да заплати директно разходите, свързани с транспорта (транспортните разходи няма да бъдат заплатени от "DAFINI" и плащането по местоназначение няма да бъде прието). Преди изтичане на крайния срок, в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира "DAFINI" за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти: a) да се обади на тел: 0888 399 322 или да пише на имейл адрес: dafinii@abv.bg b) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора.

ЦЕНИТЕ В WWW.DAFINIBG.COM СА С ВКЛЮЧЕНО ДДС.

bottom of page